IRINA RADANOVIĆ

diplomirana psihološkinja i REBT psihoterapeutkinja

o64 169 7624

irina.radanovic@yahoo.com

 

OBRAZOVANJE
Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine.

EDUKACIJE IZ PSIHOTERAPIJE

  • Završila četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije; REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, 2011. godine.
  • Završila dvogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije; Asocijacija Sistemskih terapeuta (AST), 2011. godine.
  • Završila bazični trening iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (Acceptance and commitment therapy- ACT); REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis, 2014. godine
  • Završila bazični edukativni kurs iz Logoterapije; (prof dr sc Križo Katinić)

RADNO ISKUSTVO
Od 2009. godine savetodavni i psihoterapijski rad u privatnoj praksi.
Od 2007. do 2009. godine zaposlena kao saradnica u ljudskim resursima u privatnoj kompaniji.
Od 2006. do 2007. godine zaposlena kao nastavnica psihologije u gimanziji.

USAVRSAVANJE IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE (profesionalne edukacije i radionice)
– Dijalektičko- Bihejvior terapija- uvodna radionica (dr Gordana Eljdupović)
– Kognitivno-Bihejvioralni Koučing u jednoj seansi (dr Windy Dryden)
– Komunikaciju sa klijentima koje je teže angažovati, prvi minuti terapijskog susreta,  građenje terapijskog saveza i uspostavljanje raporta sa floridno psihoticnim shizofrenim  pacijentom (David Fewtrell)
– Shema terapija- rad sa parovima (dr Tijana Mirović)
– Shema terapija i poremećaji ličnosti (dr Tijana Mirović)
– Shema terapija Džefrija Janga (dr Tijana Mirović)
– Analiza individualnih potencijala (Milenko Vlajkov)
– Blagi kognitivni poremećaji (dr Slavica Golubović)
– Skining testovi u dijagnostici demencije (dr Slavica Golubović)
– Trening upravljanja sobom (self-menadžment)-  REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis
– Trening asertivnosti-  REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis
– Trening rešavanja problema- REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis
– Relaksacioni trening- REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis
– „Prevencija HIV infekcije i AIDS-a kroz dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV“ u organizaciji JAZAS-a
– „Partnerstvo za zdravlje na lokalnom nivou“ u organizaciji JAZAS-a
– „Uvođenje i primena menadžmenta ljudskih resursa u našojpraksi“ u organizaciji Društva psihologa Srbije.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA
Članica Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije.
Dodeljen Nacionalni sertifikat za psihoterapiju od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS), 2012. godine.

OSTALO
Koautorka je akreditovanih kurseva “ Mentalno higijenski apsekti veštine asertivne komunikacije“ i  “ Asertivne tehnike komunikacije u radnom okruženju- asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama, asertivno upućivanje i prihvatanje kritike“.

OBLASTI RADA:
Psihološko savetovanje i psihoterapija (anksiozna stanja i poremećaji- generalizovana anksioznost, socijalna anksioznost, napadi panike, opsesivno-kompulzivni poremećaj, psihosomatske tegobe, seksualne disfunkcije, fobije, poremećaji raspoloženja, depresivne reakcije i stanja, problemi sa odlaganjem- prokrastinacija, problemi sa učenjem, adolescentne krize, poremećaji ponašanja, problemi u zoni socijalnih odnosa, problemi u zoni partnerskih, bračnih i porodičnih odnosa, antistres program, trening upravljanja sobom (Self- menadžment), menadžment besa, trening rešavanja problema,asertivni trening); psihodijagnostika; profesionalna orijentacija, profesionalna selekcija.

 

Ocenite članak
[Total: 13 Average: 3.8]