Radionice iz shema terapije

Radionice su namenjene stručnjacima iz oblasti psihologije i psihoterapije i edukantima koji žele da saznaju više o Ranim maladaptivnim shemama i načinima na koje se u okviru Shema terapije može raditi sa ranim (traumatskim) iskustvom, poremećajima ličnosti i problemima koje imaju parovi.

Pohađanje uvodne radionice je preduslov za pohađanje radionica Shema terapija sa poremećajima ličnosti i Shema terapija sa parovima.

Način rada

Tokom radionica, učesnici će imati priliku da upoznaju i praktično primene osnovne teorijske koncepte i tehnike koje se koriste u shema terapiji. Učesnici će imati priliku i da pogledaju snimke na kojima je prikazano kako dr Young i drugi shema terapeuti rade sa različitim klijentima i problemima.

Autor i voditelj radionice

Autorka i voditeljka radionice je docent dr Tijana Mirović, psiholog i psihoterapeut sa završenom edukacijom iz REBT-a i Sistemsko-porodične terapije. Dr Mirović uči i praktikuje Shema terapiju preko deset godina, prvo kroz magistarske i doktorske studije, a posle i kroz treninge i radionice kod dr Young-a i drugih svetski priznatih shema terapeuta. Objavila je veći broj istraživanja i radova iz oblasti shema terapije, kao i knjigu „Rane maladaptivne sheme – sheme koje prave probleme”. Od 2009. godine predaje dva kursa iz shema terapije u okviru edukaciji iz Kognitvno Bihejvioralne terapije, Društva psihologa Republike Srpske. Član je Internacionalnog društva za shema terapiju (International Society of Schema Therapy – ISSC).

Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]