Profesionalni (biznis) koučing

Profesionalni koučing je disciplina koja razvija nove uvide i veštine kod pojedinaca ili grupa, pomažući im da prepoznaju načine za što efikasnije sprovođenje sopstvenih profesionalnih ciljeva i planova, kao i ciljeva i planova organizacije. Profesionalni koučing se može sprovoditi na više načina:

 • Kao koučing jedan na jedan
 • Kao grupni koučing
 • Kao koučing u vidu seminara

Profesionalni koučing

Ko je profesionalni kouč?

Profesionalni kouč je neko ko nije zaposlen u kompaniji, već je angažovan kao spoljni saradnik. Svojim specifičnim položajem, on može sa distance i bez emotivnih procesa sagledati situaciju u drugačijem kontekstu, razviti potrebne veštine i znanja, dati korisne predloge i sugestije, kao i podršku u realizovanju poslovnih ciljeva. Specifičnosti profesionalnog kouča u odnosu na trenera je u tome što kouč ne postavlja ciljeve kao klasični trener, već te ciljeve postavlja pojedinac ili kompanija kojoj profesionalni kouč pruža usluge.

Profesionalni kouč nije ni mentor, jer ne vodi zaposlenog kroz poslovni razvoj u smislu kontrole i ocenjivanja stečenog znanja profesionalnih sadržaja. Profesionalni kouč je neko ko će svojim pitanjima i sugestijama, uz učenje novih znanja i veština dovesti do sprovođenja postavljenih ciljeva i zadataka. Veštine stečene u toku procesa biznis koučinga primenljive su na veliki broj sadržaja, a ne samo na konkretnu situaciju na kojoj se radi.

Ko su korisnici usluga profesionalnog koučinga?

Profesionalni koučing koriste kompanije, menadžeri, grupe menadžera ili pojedinci iz kompanija koji žele:

 • da povećaju zadovoljstvo poslom
 • da postignu bolje poslovne rezultate
 • da nauče da se bolje nose sa pritiskom i stresom
 • da otklone probleme u postavljanju i postizanju poslovnih ciljeva
 • da poboljšaju komunikaciju
 • da efikasnije rešavaju konflikte do kojih dolazi u kompaniji
 • da se bolje prilagode promenama u strukturi i hijerarhiji kompanije
 • da povećaju sopstvene resurse
 • da poboljšaju liderske sposobnosti
 • da povećaju odgovornost zaposlenih
 • da unaprede timski rad
 • da daju trenutnoj situaciji drugačiji okvir i značenja
 • da unaprede veštine rukovođenja
 • da uspostave ili unaprede sistemsko funkcionisanje u svom radnom okruženju
 • da razviju veštine sagledavanja profesionalnih situacija na različite načine i kroz različite uloge.
Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]