Bogdan Marković - Psihološko savetovalište „Mozaik“
16001
page-template-default,page,page-id-16001,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Bogdan Marković

BOGDAN MARKOVIĆ

Transakcioni analitičar, Relaciono-integrativni psihoterapeut pod supervizijom

Kontakt:

0643267960

psihoterapija.markovic@gmail.com

 

Psihoterapijski pristup

U radu sa klijentima poseban akcenat stavljam na odnos. Psihoterapijski odnos smatram ključnim za proces promene. U tom odnosu težim da sa klijentima zajednički kreiram prostor za istraživanje iskustava, samoprihvatanje i povezivanje sa autentičnim relacionim potrebama. Empatski se usklađujem sa tempom kojim klijenti idu kroz psihoterapijski proces i u tome ih podržavam i pratim. Klijente uvažavam kao vredna ljudska bića i zajedno sa njima istražujem funkciju njihovih simptoma i pomažem da naprave uvid kako su aktuelni simptomi bili strategija za preživljavanje tokom odrastanja u okruženju koje nije bilo dovoljno psihološki osetljivo na njihove potrebe. Probleme u psihološkom funkcionisanju ljudi sagledavam kao posledice rane razvojne traume, kumulativne nenaštimovanosti u odnosu i emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja. Važnim aspektom isceljenja smatram integraciju telesnih i psiholoških procesa koja klijente vodi novom fiziološkom, kognitivnom, afektivnom i relacionom iskustvu. Kroz responzivan, respektujuć i empatičan kontakt ljudi prave iskorak iz svog skripta u autentičnost, dele svoju ranjivost i postižu veći stepen autonomije i životnog zadovoljstva. U radu koristim principe i tehnike kognitivne i relaciono-integrativne transakcione analize, telesne psihoterapije i terapije orijentisane na rad sa traumom.

 

Psihoterapijske edukacije i sertifikati

 • TA Centar- Asocijacija transakcionih analitičara Srbije – Petogodišnji trening iz Integrativne transakcione analize (2018)
 • EATA- Evropska asocijacija za transakcionu analizu – Sertifikovani transakcioni analitičar (CTA) u superviziji (2022)
 • NATAS- Nacionalna asocijacija transakcionih analitičara Srbije – seminari kod Ričarda Erskina iz oblasti relaciono-integrativne psihoterapije

 

Usavršavanja iz oblasti psihoterapije

 • Seminar „Stid, unutrašnja kritika i povlačenje iz odnosa: psihoterapija šizoidnog procesa“ – Richard G. Erskine (2020)
 • Seminar „Rana afektivna konfuzija- relaciona psihoterapija za granične klijente“ – Richard G.

Erskine (2022)

 • Seminar „Narcistička dilema: perspektiva iz relacione i integrativna psihoterapije“ – Richard G. Erskine (2022)
 • Radionica „Uvod u TA tretman psihoza“ – Ravi Welch (2021)
 • Seminar „Psihološki razvoj-normalan i razvoj psihoze, posmatran kroz teoriju reparentinga i afektivne vezanosti“- Ravi Welch (TSTA-P) (2022)
 • Seminar „Psihodinamski i reparenting tretman psihoze“ – Ravi Welch (2022)
 • Kurs „Telo u psihoterapiji“ – Slađana Đorđević (2021)
 • Kurs „Trauma-put oporavka“ – Slađana Đorđević (2021)
 • Seminar „Samopovređivanje adolescenata- praktične smernice za procenu i psihoterapiju“- dr Jelena Srdanović Maraš i dr Jasminka Marković (2022)
 • Uvodni trening iz Somatic experiencing terapije – Kavi Gamin (2022)
 • Kurs „Neuronauke i objektni odnosi“ – prof. dr Dragan Švrakić (2022)

 

Obrazovanje

Završen fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (2021)

 

Radno iskustvo

 • Institut za mentalno zdravlje u Beogradu (2021)
 • Psihološko savetovalište „Ubuntu“ u Beogradu (2019-2022)
 • Psihološko savetovalište „Centar“ u Beogradu (2018)
 • Psihijatrijska i psihoterapijska ordinacija „Kolarević“ (2022)
 • Psihološko savetovalište „Mozaik“ (trenutno zaposlen kao saradnik i član multidisciplinarnog tima)
Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]