Dete sa traumom, od prepoznavanja do pomoći

Radionica se organizuje u saradnji sa Udruženjem za proučavanje, primenjivanje i procenjivanje afektivne vezanosti dece i odraslih Sigurna baza, www.psihologija.vezivanja.rs

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena edukantima koji se usavršavaju iz oblasti psihologije i psihoterapije, kao i profesionalcima u oblasti psihologije i psihoterapije koji rade sa odraslima i žele da saznaju više o ranoj traumi, njenoj ulozi u formiranju dezorganizovanog obrasca afektivne vezanosti, dramskom trouglu koji određuje odrastanje dezorganizovano vezane osobe i konačno o povezanosti dezorganizovanog obrasca sa nizom psihijatrijskih dijagnoza. Drugi deo radionice biće posvećen rezultatima istraživanja kako u svetu tako i u domaćoj sredini, a zatim i načinima psihoterapijskog intervenisanja u ovoj oblasti (SEP model intervenisanja).

trauma

Način rada

Tokom radionice, učesnici će imati priliku da najpre upoznaju teorijske okvire i mogućnosti sagledavanja traume, a zatim i da steknu osnovni nivo informacija o načinu psihoterapijskog intervenisanja kod osoba sa dezorganizovanom organizacijom vezanosti.

Autor i voditelj radionice:

Autorka i voditeljka radionice je prof dr Tatjana Stefanović Stanojević, začetnik proučavanja teorije afektivne vezanosti u Srbiji i jedan od aktuelno vodećih istraživača u ovoj oblasti. Zaslužna je i za dolazak velikog broja tehnika procene afektivne vezanosti na naše prostore, zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji i uspostavljanju međunarodne saradnje u oblasti vezivanja i bliskih odnosa. Jedan je od inicijatora i aktuelni koordinator Sekcije za psihologiju bliskih odnosa pri Društvu psihologa Srbije. Autor je velikog broja naučnih radova, priručnika i knjiga iz oblasti teorije afektivne vezanosti, od kojih su neke: Emocionalni razvoj ličnosti; Afektivna vezanosti, razvoj, modaliteti i procena; Afektivna vezanost i porodični odnosi: razvoj i značaj (u koautorstvu sa N. Hanak i I. Mihić). Od 2014. godine predaje i kurs Attachment i trauma na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu.

Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]