IRINA RADANOVIĆ

diplomirana psihološkinja i REBT psihoterapeutkinja

064 16 97 624

irina.radanovic@yahoo.com

 

Irina Radanović je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i završila je četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis u Beogradu). Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Dodatno se edukovala do nivoa psihološke savetnice iz Sistemske porodične psihoterapije,  završila je bazični trening iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT) i  bazični edukativni kurs iz Egzistencijalne analize i logoterapije. Ujedno je i Shema terapeutkinja pod supervizijom.

Poslednjih deset godina se aktivno bavi psihološkim savetovanjem i psihoterapijom u privatnoj praksi.

Od 2009. godine je radila kao psihološkinja i psihoterapeutkinja u domu zdravlja „Dr Ristić- Medigroup“, a pre toga je nekoliko godina bila zaposlena kao saradnica u ljudskim resursima i kao nastavnica psihologije u gimnaziji.

Članica je Saveza društava psihoterapeuta Srbije, Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije i Udruženja za Shema terapiju.

Usavršavanje iz oblasti psihoterapije (profesionalne edukacije i radionice)

– Dijalektičko- Bihejvior terapija- uvodna radionica (dr Gordana Eljdupović)

– Kognitivno-Bihejvioralni Koučing u jednoj seansi (dr Windy Dryden)

– Afektivna vezanost, partnerske i bračne veze“ (dr Tatjana Stefanović Stanojević)

– Shema terapija- rad sa parovima (dr Tijana Mirović)

– Shema terapija i poremećaji ličnosti (dr Tijana Mirović)

– Shema terapija Džefrija Janga (dr Tijana Mirović)

– Analiza individualnih potencijala (Milenko Vlajkov)

– Trening upravljanja sobom (self-menadžment)-  REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– Trening asertivnosti-  REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– Trening rešavanja problema- REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– Relaksacioni trening- REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis

– Blagi kognitivni poremećaji (dr Slavica Golubović)

– Skrining testovi u dijagnostici demencije (dr Slavica Golubović)

– Komunikaciju sa klijentima koje je teže angažovati, prvi minuti terapijskog susreta,  građenje terapijskog saveza i uspostavljanje raporta sa floridno psihoticnim shizofrenim  pacijentom (David Fewtrell)

– Trans osobe u sistemu zdravstvene zaštite: ka trans- afirmativnoj praksi- Gayten- LGBT i Transgender Europe

– “Prevencija HIV infekcije i AIDS-a kroz dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV” u organizaciji JAZAS-a

– “Partnerstvo za zdravlje na lokalnom nivou” u organizaciji JAZAS-a

– “Uvođenje i primena menadžmenta ljudskih resursa u našoj praksi” u organizaciji Društva psihologa Srbije.

Oblasti rada

Psihološko savetovanje i psihoterapija (anksiozna stanja i poremećaji- generalizovana anksioznost, socijalna anksioznost, napadi panike, opsesivno-kompulzivni poremećaj, psihosomatske tegobe, seksualne disfunkcije, fobije, poremećaji raspoloženja, depresivne reakcije i stanja, problemi sa odlaganjem- prokrastinacija, problemi sa učenjem, adolescentne krize, poremećaji ponašanja, problemi u zoni socijalnih odnosa, problemi u zoni partnerskih, bračnih i porodičnih odnosa, antistres program, trening upravljanja sobom (Self- menadžment), menadžment besa, trening rešavanja problema, asertivni trening); psihodijagnostika; profesionalna orijentacija, profesionalna selekcija.

Ocenite članak
[Total: 21 Average: 4.1]