RADIONICA

Afektivna vezanost, partnerske i bračne veze

Radionica se organizuje u saradnji sa Udruženjem za proučavanje, primenjivanje i procenjivanje afektivne vezanosti dece i odraslih Sigurna baza, www.psihologija.vezivanja.rs

Radionica je namenjena edukantima koji se usavršavaju iz oblasti psihologije i psihoterapije, kao i profesionalcima u oblasti psihologije i psihoterapije koji rade sa odraslima i žele da saznaju više o poreklu, prirodi, modalitetima i ulozi koju ljubav ima ili može da ima u našim životima. Sadržaj seminara zasnovan je na domaćim kao i inostranim istraživanjima u ovoj oblasti, ali i proučavanju teorijskih koncepata koji omogućavaju operacionalizaciju i predikciju trajnosti fenomena ljubavi (pre svih, teorije afektivne vezanosti).

 Način rada

Tokom radionice, učesnici će imati priliku da najpre upoznaju teorijske okvire i mogućnosti sagledavanja ljubavi, a zatim i da procene sopstvene kapacitete u pogledu svakog od ponuđenih modaliteta.

 Autor i voditelj radionice

Autorka i voditeljka radionice je prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević, začetnik proučavanja teorije afektivne vezanosti u Srbiji i jedan od aktuelno vodećih istraživača u ovoj oblasti. Zaslužna je i za dolazak velikog broja tehnika procene afektivne vezanosti na naše prostore, zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji i uspostavljanju međunarodne saradnje u oblasti vezivanja i bliskih odnosa. Jedan je od inicijatora i aktuelni koordinator Sekcije za psihologiju bliskih odnosa pri Društvu psihologa Srbije. Autor je velikog broja naučnih radova, priručnika i kniga iz oblasti teorije afektivne vezanosti, od kojih su neke: Emocionalni razvoj ličnosti, Rano iskustvo i ljubavne veze, Afektivna vezanosti, razvoj, modaliteti i procena, Da li mislimo ljubav kada kažemo ljubav, Afektivna vezanost i porodični odnosi: razvoj i značaj (u koautorstvu sa N. Hanak i I. Mihić). Od 2010.godine predaje i kurseve iz psihologije partnerskih veza na odeljenjima za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Filozofskog fakulteta u Banja Luci.

Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]