Srđan Dinulović

Vođa tima za kontrolu kvaliteta – sektor za razvoj liderskih veština u okviru aviokompanije Emirates Airline

Ekspert za uticaj ljudskih faktora i menadžovanje ljudskih resursa

Performans Kuoč

Tel: 065- 24-58-848
dinulovic.srdjan@gmail.com

Srđan Dinulović je radio u sektoru za razvoj liderskih vestina u okviru aviokompanije Emirates Airline poslednjih 10 godina.

Svoju karijeru u ovom sektoru je započeo kao Trener za liderstvo i od samog početka je bio uključen u dizajn i fasilitaciju brojnih programa za razvoj i edukaciju menadžera. 2012-te godine, Srđan je preuzeo vođenje tima zaduženog za konotrolu kvaliteta programa za liderstvo.

Srđanova ekspertiza, način rada i energija rezultirale su pozivom da bude vodeći fasiltator na inauguralnoj koferenciji za liderstvo organizovanoj od strane Emirates Group-a 2018. godine. Tema njegovog predavanja je bila “Ličnost i Promene”. Srđan je takođe bio pozvan od strane konsultantske kuće The Writer®-a iz Velike Britanije da bude vodeći fasilitator tokom inicijative za promenu organizacione kulture u Emirates Group-u.

Kroz uloge performans kouča (član Udruženja za koučing iz Velike Britanije, sa više od 1000 koučing sati radnog iskustva) i stručnjaka za ljudksi fakor, Srđan je imao priliku da pomogne poboljšanju ličnog učinka visoko pozicioniranim profesionalcima iz širokog spektra industrija – avio, medicine, obrazovanja i arhitekture.

Srđan je završio Master studije iz “Razvoja ljudskih resursa i performans menadžmenta” na Lester univerzitetu u Velikoj Britaniji, a pre toga je završio diplomske studije iz “Razvoja zaposlenih i treninga” pri istoj ustanovi. Svoj lični i profesionalni razvoj je nastavio sa Harvard Manage Mentor programom.

Takođe, poseduje sledeće akreditacije:

  • Myers-Briggs Type Indicator®, USA – licencirani korisnik psihometrijskog instrumenta
  • Kirkpatrick Four Levels®, USA – evaluacija učinka treninga

Srđanov lični i poslovni učinak su prepoznati i nagrađeni od strane Emirates Airline’a. Dobitnik je “Najm” nagrada 2014, 2015 i 2018. godine.

Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]