Istraživanja

Kako bi praksa bila što delotvornija, veoma je važno pratiti savremena naučna dostignuća i kontinuirano istraživati i proveravati teorije i koncepte koje koristimo. Zato članovi „Mozaika“ odlaze na stručne skupove i uz svakodnevnu praksu, vrše i istraživanja iz različitih oblasti psihoterapije, psihologije, pedagogije i andragogije.

Teme koje smo do sada istraživali su:

 • Porodična struktura i odnosi u porodici
 • Faze životnog ciklusa porodice
 • Roditeljstvo
 • Rane maladaptivne sheme
 • Anksioznost
 • Depresivnost
 • Bes i strategije regulacije besa
 • Različite oblasti primene sistemske porodične psihoterapije
 • Adolescencija i porodice sa adolescentima
 • Poremećaji ponašanja kod adolescenata
 • Izbeglištvo i izbegličke porodice
 • Konflikti
 • Marketing u elektronskim medijima
 • Organizacija u porodičnim preduzećima
 • Sklonost promenama kod zaposlenih u porodičnim preduzećima

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o ovim temama ili da učestvujete u nekom od naših istraživanja, kontaktirajte nas. Mi ćemo rado odgovoriti na sva Vaša pitanja i razgovarati sa Vama o svim gore navedenim temama.

Ocenite članak
[Total: 3 Average: 5]