Psihodijagnostika 

Šta je psihodijagnostika?

Psihodijagnostika podrazumeva korišćenje dijagnostičkog intervjua i baterije psiholoških testova uz pomoć kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti i/ ili  utvrditi postojanje određenih psiholoških tegoba.

Ko upućuje na psihološko testiranju i zašto se ono preporučuje?

Psihološko testiranje se može izvesti na ličnu inicijativu klijenta, klijentovog psihoterapeuta ili ordinirajućeg psihijatra.

Psihodijagnostika

Klijenti se najčešće na ličnu inicijativu testiraju jer su radoznali da saznaju svoj IQ, žele da otkriju nešto više o sebi, da jasnije sagledaju svoje jake i slabe strane kako bi sa njima efikasnije izlazili na kraj i unapredili svoj način funckionisanja, a samim tim poboljšali i kvalitet života.

Psihoterapeut ili psihijatar klijente upućuje na testiranje radi diferencijalne dijagnostike, procene aktuelnog psihičkog funkcionisanja, zarad utvrđivanja podobnosti za psihoterapiju, preporuke odgovarajućeg psihoterapijskog modaliteta, indikacije za medikamentoznu terapiju, procenu efekata primenjene terapije i dr.

U poslednjih nekoliko godina sve je češća upotreba psiholoških testova i pri profesionalnoj orijentaciji i selekciji.

Prilikom izbora srednje školi ili fakulteta adolescenti se često nalaze u nedoumici koji bi izbor za njih bio najadekvatniji. Ukoliko osoba želi da proceni šta je ono u čemu bi na osnovu svoje strukture ličnosti, sposobnosti, motivacije i vrednosnog sistema bila najefikasnija, preporučuje se psihološko testiranje, po mogućstvu specifični i napredniji način procene, a to je analiza individualnih potencijala.

Godinama unazad je psihološko testiranje postalo neizostavni deo pri svakom procesu zapošljavanja. Profesionalna selekcija podrazumeva korišćenje strukturisanog intervjua i psiholoških testova sa ciljem izbora kandidata koji bi se pokazao najefikasnijim na određenoj poziciji.

Dakle, psihološko testiranje ima vrlo široku primenu i korist od njega je višestruka.

Ko sprovodi psihološku procenu?

Psihološke testove jedino, zakonski, etički i profesionalno, može da primenjuje i ispravno tumači diplomirani psiholog.

Ocenite članak
[Total: 12 Average: 3.9]