Radionice i treninzi iz shema terapije

  1. Rane maladaptivne sheme
  2. Terapija usmerena na sheme – uvodna radionica
  3. Shema terapija za poremećaje ličnosti
  4. Shema terapija za narcistični i granični poremećaj ličnost
  5. Shema terapija sa parovima

Više o radionicama iz shema terapije

Radionice, treninzi i seminari

  • Neurobiološke osnove anksioznih, depresivnih i psihotičnih poremećaja – Seminar koji odgovara na pitanje šta se dešava u našem mozgu kada patimo od ovih sindroma
  • Korišćenje psihodijagnostičkih testova u psihoterapiji – zašto, kako, kada? (seminar za psihologe psihoterapeute)

Seminari, radionice i treninzi gostujućih predavača:

1. Afektivna vezanost, partnerske i bračne veze – Prof.dr Tatjana Stefanović Stanojević

2. Dete sa traumom, od prepoznavanja do pomoći – Prof.dr Tatjana Stefanović Stanojević

3. Porodična terapija fokusirana na tugovanje – Doc. dr Tamara Klikovac

4. Psihosomatika i psihoimunologija – Doc.dr Tamara Klikovac

5. Pitanje smisla života kod nekih anksiozno-depresivnih klijenata –  Egzistencijalistička pitanja u svakodnevnoj psihoterapeutskoj praksi – Vladan Beara

Ocenite članak
[Total: 4 Average: 5]