Daniel Mešković

Doktor medicine i psiholog, REBT/KBT psihoterapeut

063 393 241

e-mail: roki@sbb.rs

  

OBRAZOVANJE

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (zvanje – doktor medicine)
 • Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju Univerziteta Singidunum (zvanje – diplomirani psiholog). Obavljeno jednogodišnje stažiranje u Dnevnoj bolnici Instituta za mentlano zdravlje u Beogradu, usavršavanje u oblasti psihodijagnostike
 • Specijalistički i postdiplomski kursevi iz oblasti istraživanja u javnom zdravlju pri Školi javnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • U toku postdiplomske studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, istraživački smer u oblasti Psihologije ličnosti

 

EDUKACIJA IZ PSIHOTERAPIJE

 • Četvorogodišnja edukacija iz Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije (REBT) pri REBT pridruženom trening centar Instituta Albert Elis u Beogradu (zvanje – REBT/KBT psihoterapeut)
 • Trogodišnja edukacija iz Transkacione Analize (TA) pri Psihopolis Instititutu (zvanje – TA savetnik sa završenim 101,201 i 202)
 • Bazični trening iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (Acceptance and commitment therapy- ACT); REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis Beograd
 • REBT/KBT u radu sa decom i adolescentima, REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis Beograd
 • Shema terapije, Savetovalište Mozaik
 • Primena Shema terapije u radu sa  poremećajima ličnosti, Savetovalište Mozaik

 

RADNO ISKUSTVO

 • Od 2012 – Asistent saradnik u nastavi na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije – oblasti: Psihologija ličnosti, Psihologija individualnih razlika, Genetika u psihologiji, Neurobiologija
 • 2010 – 2012 – Konsultant u oblasti javnog zdravlja pri Ministarstvu zdravlja i UN Agencijama
 • 2006 – 2010 – Ministarstvo zdravlja (koordinator kancelarije Saveta za praćenje projekata za borbu protiv HIV/AIDS-a i Tuberkuloze)
 • 2004 – 2006 – UNICEF, Program za zdravlje i razvoj mladih (Programski asistent)
 • 2002 – 2004 – NVO Siguran Puls Mladih (koordinator programa za rad sa osetljivim grupama)

 

OSTALE EDUKACIJE

 • Brojne edukacije i treninzi iz oblasti vršnjačke edukacije i vršnjačkog savetovanja, savetodavnog rada sa posebno osetljivim grupama, dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV
 • Brojne edukacije i treninzi iz programskog menadžmenta, razvoja, vođenja i monitoringa projekata
 • Odslušana i položena edukacija iz psihodijagnostičkog Roršah testiranja i zadavanja i tumačenja MMPI-a na Instititu za mentalno zdravlje

 

NAUČNO-AKADEMSKI RAD

 • U proteklih 5 godina  14 saopštenja na stručnim skupovima od međunarodnog značaja iz oblasti medicine i psihologije, a autor je tri poglavlja u monografijama od nacionalnog značaja . Uže istraživačke oblasti su javno-zdravstveni problemi posebno osetljivih grupa mladih, zdravstvena psihologija, psihologija individualnih razlika
Ocenite članak
[Total: 30 Average: 3.9]