Principi rada - Psihološko savetovalište „Mozaik“
69
page-template-default,page,page-id-69,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Principi rada

Principi rada u Savetovalištu „Mozaik“:

 

1. Stručnost i kompetentnost

Svi terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik, pored fakulteta (osnovnih studija, specijalizacije, doktorata) dodatno imaju završenu i bar jednu četvorogodišnju psihoterapijsku edukaciju.

Svi poseduju, ili su u procesu dobijanja, nacionalnog sertifikata za psihoterapiju (koji dodeljuje Savez društava psihoterapeuta Srbije) i Evropskog sertifikata za psihoterapiju.

Svi terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik su aktivni članovi nacionalnih  psihoterapijskih i drugih strukovnih udruženja.

Svi terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik stalno se stručno usavršavaju tako što pohađaju seminare i radionice, posećuju stručne skupove, prate teorijska, praktična i istraživačka dostignuća iz oblasti psihologije i psihoterapije.

 

2. Rad za dobrobit klijenta

Terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik rade tako da psihoterapija ima pozitivne učinke i da ne bude nikada na štetu klijenta. Ukoliko prepoznaju sopstvena ograničenja ili uvide da izneti problem prevazilazi njihove kompetencije, naši terapeuti će o tome informisati klijenta i sa njim razmotriti moguća rešenja (npr. upućivanje terapeutu specijalizovanom za tu oblast, konsultacija sa supervizorom, koterapijski rad i sl).

Psihoterapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik okončavaju klinički ili savetodavni odnos kad postane jasno da klijent nema koristi od njega ili kada god klijent to zahteva.  Oni pružaju pomoć klijentu da pronađe alternativne izvore pomoći.

 

3. Poštovanje autonomije klijenta: klijentovih izbora, ponašanja i postupaka u skladu sa ličnim uverenjima i vrednostima

Terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik uvažavaju klijentovo stanovište i podstiču klijenta da slobodno i odgovorno odlučuje o ključnim pitanjima u sopstvenom životu. Naši terapeuti neće nametati sopstveni sistem vrednosti klijentu niti će umesto njega donositi važne životne odluke.

 

4. Rad u skladu sa pravnim normama, etičkim kodeksom, profesionalnim standardima i moralnim normama

Terapeuti iz Psihološkog savetovališta Mozaik rade u skladu sa relevantnim zakonima Republike Srbije, u skladu sa Etičkim uputstvima Evropske Asocijacije Psihoterapeuta, Etičkim kodeksima Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Društva psihologa Srbije, kao i u skladu sa standardima naučenim tokom edukacije i supervizije.   

 

5. Davanje objektivnih i istinitih informacija

Terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik klijentu daju objektivne i istinite informacije o svojim profesionalnim kvalifikacijama, načinu rada, finansijskim uslovima tretmana, kao i o psihoterapijskim metodama koje primenjuju.

 

6. Terapeut sa klijentom održava isključivo profesionalni kontakt

Terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik primaju samo klijente sa kojima nisu u nekom drugom odnosu (rođaci, prijatelji, komšije, saradnici i sl.). Ni nakon okončanja terapije, terapeuti ne mogu da postanu prijatelji sa klijentima niti da nastave kontakt u drugačijim okolnostima.

S obzirom na to da se sa klijentima nalaze u profesionalnom odnosu, terapeuti koji rade u Psihološkom savetovalištu Mozaik, klijentima starijim od 18 godina obraćaju se sa „Vi“. 

 

7. Poverljivost

Sadržaji koje klijent iznosi na terapiji su poverljivi osim u slučaju kada klijent predstavlja opasnost po sebe ili druge, odnosno kada je prisutno zlostavljanje ili nasilje, kao i namera, pokušaj ili izvršenje ubistva, samoubistva i drugih po život ugrožavajućih rizičnih ponašanja. U ovim situacijama terapeut ima obavezu da o tome obavesti klijentovu porodicu, bolnicu, policiju, nadležnu socijalnu službu i sl. Takođe, ukoliko to zahtevaju zakon ili sud, terapeut je dužan da na sudu iznese tražene detalje iz klijentove psihoterapije.

Najzad, tajna se može saopštiti porodici, roditeljima, partneru, deci ili prijateljima ako klijent jasno terapeutu stavi do znanja da on želi da se to učini. U protivnom, terapeut ne daje nikakve podatke o klijentu i toku terapije, bez obzira koliko drugi bili zainteresovani da to saznaju.

 

8. Zakazivanje i otkazivanje

Klijenti se primaju samo u unapred zakazanim terminima! Ukoliko klijent ne može da dođe na zakazani termin potrebno je da otkaže bar 24h ranije. Ukoliko to ne učini, otkazana / neodržana seansa se naplaćuje. Ako terapeut nije u mogućnosti da održi zakazanu seansu, on / ona takođe moraju da otkažu 24h ranije. Ukoliko to ne učine klijent nema obavezu da plati narednu seansu. Ovo se odnosi i na seanse uzivo i na Skype seanse, a ne odnosi se na akutna zdravstvena stanja i druge iznenadne i nepredvidljive životne situacije. 

 

Za detaljnije upoznavanje sa ovim principima pogledajte: relevantne regulative i zakone Republike Srbije, gore pomenute etičke kodekse i tekst „Psihoterapija i etika” u knjizi Psihoterapija (Urednik dr. Ljubomir Erića, Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu, 2002).

Ocenite članak
[Total: 20 Average: 3.9]