Milica Glintić - Psihološko savetovalište „Mozaik“
15839
page-template-default,page,page-id-15839,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Milica Glintić

MILICA GLINTIĆ

E-mail: milica.glintic@gmail.com

064 333 6482

Psihodramski psihoterapeut i Shema terapeut pod supervizijom.

Ima devetnaest godina iskustva u grupnom i individualnom psihoterapijskom radu.

Ima Nacionalni sertifikat za psihoterapiju (NSP) Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije, Društva psihologa Srbije , Beogradskog psihodramskog centra i Udruženja za Shema terapiju.

Oblasti rada: anksiozna i depresivna stanja, krizna stanja, rad sa ljudima koji su doživeli razne gubitke (smrt bližnjih, spontani pobačaji, teški I traumatični porođaji i gubitak bebe, druge vrste gubitaka), rad sa ljudima koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje, rad sa ljudima koji su imali traumatska iskustva i imaju razne teškoće zbog toga, prokrastinacija i problem sa učenjem na studijama i kasnije, rad sa ljudima koji imaju decu ometenu u razvoju, članove porodice koji su psihijatrijski pacijenti ili pate od neke druge hronične bolesti (npr. demencija), rad sa dadiljama, podrška trudnicama.

Veruje da se treba boriti za kvalitet života i pomagati ljudima da nađu svoj put, svoju meru i spontanost u sebi.

Veruje da je važno da ne zaboravimo da je život uvek širi od onoga što bilo kome od nas može da padne na pamet i da treba da negujemo otvorenost, saosećajnost i trud da razumemo sebe, druge, život ….

 

OBRAZOVANJE

I VIII gimnazija, Beograd

II Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Smer: Psihologija/ VII-1

Obrazovni profil: Diplomirani psiholog (u rangu današnjeg mastera)

 

DODATNE EDUKACIJE

I  Završena edukacija iz psihodrame (psihoterapijska metoda), Beogradski psihodramski centar

II Edukacija iz Shema terapije, Schema Therapy Center Belgrade. U toku su supervizije

III Završen Uvodni kurs iz grupne analize, Društvo grupnih analitičara, Beograd

IV Edukacija o psihološkim i medicinskim aspektima vezanim za proces vantelesne oplodnje

V Edukacija iz komunikacione kompetentnosti i  nenasilne komunikacije

VI Kontinuirana edukacija na stručnim skupovima:

  • Prisustvovanje stručnim skupovima koje je organizovala Klinika za psihijatriju KBC ,,Dr Dragiša Mišović’’, Beograd
  • Učešće na konferencijama, seminarima i workshop-ovima koje je organizovalo Beogradsko psihoanalitičko društvo
  • Učešće na seminaru o nenasilnoj komunikaciji, u organizaciji NVO ,,Most‚‚ Beograd
  • Učešće na mnogim psihodramskim workshop-ovima
  • Učešće na seminarima koje je organizovalo Savetovalište MOZAIK, Beograd (o psihosomatskim bolestima, produženom tugovanju, radu sa ratnim trauma)
  • Seminar o palijativnoj nezi

 

STRUČNE PRAKSE I VOLONTIRANJA

-Praksa na Klinici za psihijatriju KBC ,,Dr Dragiša Mišović’’, Beograd

-Praksa na Institutu za mentalno zdravlje, Beograd

-Praksa na Klinici za psihijatrijske bolesti  ,,Dr Laza Lazarević’’, Beograd

-Praksa u Službi Medicine rada pri Domu zdravlja ,,Vračar’’, Beograd

-Volontiranje na dečijem odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

 

DOSADAŠNJE RADNO ISKUSTVO

I Psihološki krugovi, privatno psihološko savetovalište

Komunikacija  sa klijentima, trijaža, koordinacija rada saradnika i psihoterapijski rad sa klijentima.

 

II  Vođenje psihodramskih grupa pod supervizijom i samostalno

Struktura grupa – rad sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju; rad sa osobama sa različitim teškoćama u funkcionisanju, lakšim i težim; učestvovanje u radu grupe mentalno obolelih pacijenata u remisiji (u okviru prakse na Klinici ,,Dr Laza Lazarević’’); rad sa ženama koje su u procesu vantelesne oplodnje).

 

III Dom zdravlja ,,Stari grad’’, Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (Medicina rada)

 

IV Savetovalište za vantelesnu oplodnju

U okviru ovog Savetovališta imala je  priliku da radi sa klijentima:

-individualno

-sa parovima

-sa grupom

-online.

Sadržaji kojima se bavila su se odnosili na problematiku vezanu za proces vantelesne oplodnje, ali i na mnoge druge psihološke probleme.

 

V  Vođenje različitih psiholoških radionica sa decom i adolescentima

Ciljevi radionica: osnaživanje ranjivih grupa dece, preventivno delovanje u smislu sprečavanja razvijanja većih razvojnih teškoća u prilagođavanju i funkcionisanju, promovisanje određenih vrednosti i ohrabrivanje dece i mladih da obrate pažnju na svoje psihološke potrebe.

Osmišljavala je i vodila, u saradnji sa koleginicama:

-Psihološke radionice sa adolescentima u Domu za decu bez roditeljskog staranja

-Edukativne radionice sa romskom decom i  ostalom decom u osnovnoj školi

-Psihološke radionice sa decom u okviru projekta ,,Dečija prava’’

 

VI Asistiranje porodicama u  negovanju i vaspitavanju dece, pružanje pomoći u učenju i   savladavanju njihovih različitih razvojnih zadataka, uz savetodavni rad sa roditeljima

 

VII Saradnja sa Bebologijom (Centar za trudnice)

Vođenje (sa koleginicom) radionica za parove koji su došli do trudnoće putem vantelesne oplodnje I držanje webinara o emotivnim stanjima u toku trudnoće, posle porođaja i o poziciji očeva u toku trudnoće i posle porođaja.

 

VIII Saradnja sa Udruženjem ,,Šansa za roditeljstvo”

Učešće na tribinama i Festivalima vantelesne oplodnje (skretanje pažnje na važnost psihološkog aspekta kod ovih procesa, kroz stvaranje zida nade uz pomoć posetilaca).

Ocenite članak
[Total: 0 Average: 0]