Psihološko savetovalište Mozaik, u saradnji sa Temenos centrom i psihološkim centrom PsihoKutak u subotu, 21. maja 2016. godine, od 10 do 18 časova organizuje specifičnu edukaciju pod nazivom “Detekcija laganja: Kako prepoznati kada vam ne govore istinu”.

Edukacija sadrži saznanja o laganju, iz teorije i dugogodišnje prakse, odnosno o karakteristikama obmanjujućeg iskaza, kao i metodama detekcije laganja na osnovu posmatranja ponašanja i analize sadržaja iskaza, sa osvrtom na verbalne i neverbalne karakteristike obmanjujućeg ponašanja.

Šta je neophodno da znate o laganju?

Postoji široko rasprostranjeno uverenje u vezi sa laganjem: da svi ljudi lažu na isti način. Tako bi se moglo zaključiti da je sasvim dovoljno da znate koji su tipični pokazatelji laganja u govoru i ponašanju. Međutim, takav zaključak bio bi pogrešan.

U realnosti, različiti tipovi ljudi tokom laganja pokazuju različite obrasce obmanjujućeg ponašanja. Ti obrasci su pod uticajem činilaca koji se odnose na samu ličnost osobe koja laže, ali i činilaca koji se odnose na kompleksnost laganja, na posledice koje mogu nastupiti, kao i na način na koji se obavlja intervjuisanje.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena onima koji žele da se upoznaju i ovladaju veštinom detekcije laganja, što se posebno odnosi na osobe čiji posao uključuje procenu ljudi, odnosno procenu njihovog ponašanja.

To se u najvećoj meri odnosi na zaposlene koji su na sledećim pozicijama:
– nosioci pravosudnih funkcija (advokati, javni tužioci, sudije i drugi)

– zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Carine, Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,

kao i zaposlenima u agencijama za fizičko i tehničko obezbeđenje

– zaposleni u centrima za socijalni rad i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija
– profesionalci u oblasti ljudskih resursa

– rukovodioci, odnosno zaposleni u srednjim i višim nivoima menadžmenta

– psiholozi, defektolozi, socijalni radnici i drugi, kao i studenti humanističkih nauka.

O autoru i voditelju

Autor i voditelj edukacije je dr Valentina Baić, docent na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Završila je studije kriminalistike i psihologije, uz doktorsku tezu na temu “Efekti treninga u otkrivanju verbalnih i neverbalnih znakova laganja i uspešnost u procenjivanju istinitosti događaja”.

Dr Valentina Baić je od 1995. do 2001. godine radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova na poslovima suzbijanja opšteg i organizovanog kriminaliteta. Njeno iskustvo i akademsko usmerenje rezultirali su sa preko 20 objavljenih naučnih radova iz oblasti psihologije laganja, na domaćim i inostranim naučnim skupovima. Sa profesorom dr Igorom Arehom sa Fakulteta bezbedonosnih nauka iz Ljubljane napisala je i izdala knjigu “Detekcija laganja“.

Informacije o edukaciji

Cena osmočasovne edukacije iznosi 10.000 RSD.

Po završetku edukacije svi učesnici dobijaju sertifikat o pohađanju treninga i knjigu ,,Detekcija laganja’’, autora doc. dr Valentine Baić i prof. dr Igora Areha, u izdanju izdavačke kuće „Sinapsa edicije“ (2015).

Ova knjiga predstavlja rezultat sinteze naučno zasnovanih podataka i bogatog iskustva, što je čini svojevrsnim i jedinstvenim udžbenikom kada je u pitanju psihologija laganja.

Studenti ostvaruju popust na rane prijave do 9. maja, u vrednosti od 2.000 RSD.

Prijave traju do 15. maja, putem mejla savetovalistemozaik@gmail.com

Na istu adresu možete nam uputiti sva eventualna pitanja u vezi sa edukacijom.

Dobrodošli!

Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]