Ponuda za biznis sektor

 

Profesionalni – Biznis Koučing

individualni

 • Karijerna orijentacija i razvoj
 • Executive i Leadership koučing
 • Performans koučing – koučing za poboljšanje ličnog učinka

Grupni     

 • Poboljšanje procesa, usluga i proizvoda
 • Poboljšanje funkiconisanja i produktivnosti tima iz perspektive komunikacije i organizacije rada
 • Integrisanje profesionalnog razvoja i organizacionog/timskog učinka

Radionice i treninzi

 • Od zdravog samoprihvatanja do zdravog samopouzdanja iz kognitivno-bihejvioralne perspektive
 • Kako redukovati stres – rad na negativnim automatskim mislima, iracionalnim uverenjima, tehnike relaksacije
 • Trening komunikacije
 • Tehnike pune svesnosti (Mindfulness)
 • Priprema za javni nastup i prezentovanje
 • Terening liderskih veština – supervizorski, srednji i viši menadžerski nivo
 • Performans menadžment – menadžovanje učinka
 • “Train the Trainer” – obuka trenera koja obuhvata osnove detektovanja potreba, dizajn, izvodjene/fasilitaciju i praćenje rezultata

Radionice i treninzi iz shema terapije

Programi se dizajniraju u skladu sa Vašim potrebama, a teme koje se mogu obrađivati su:

 • Bazične potrebe zaposlenih i kako napraviti radno okruženje koje te potrebe adekvatno zadovoljava
 • Rane maladaptivne sheme i Shema modaliteti na radnom mestu – Kako ih prepoznati kod sebe i drugih i šta kada se aktiviraju?
 • Kako razviti komunikaciju iz Zdravog odraslog modaliteta
 • Kako postaviti granice nezdravim obrascima ponašanja (kao što su na primer: izbegavajuće, agresivno, podređujuće, narcistično)?
 • Kako zauzdati previsoke standarde i Zahtevajući / Kažnjavajući modalitet kod sebe i drugih?
Ocenite članak
[Total: 2 Average: 5]