Psihosomatika i psiho-imunologija – Psihosomatska oboljenja iz perspektive savremene zdravstvene psihologije

Kome je seminar  namenjen?

Seminar je namenjen edukantima, studentima i stručnjacima iz oblasti psihologije i psihoterapije koji žele da saznaju više o psihosomatici i psihofunkcionalnim poremećajima u kontekstu savremene zdravstvene psihologije.

Teme i način rada

Tokom seminara, učesnici će imati priliku da upoznaju osnovne koncepte iz oblasti psihosomatike, psiho-kardiologije, psiho-endokrinologije i psiho-dermatologije, kao i psiho-nefrologije, psiho-onkologije, psiho-ginekologije i transplantacije. Cilj seminara je da učesnici nauče da prepoznaju i dijagnostikuju psihološke probleme pacijenata sa ovim tipovima oboljenja.

Autor i voditelj seminara:

Autorka i voditeljka radionice je docent dr sci Tamara Klikovac, psiholog, porodični psihoterapeut. Dr Klikovac uči i praktikuje psiho-onkologiju i pedijatrijsku psiho-onkologiju 15 godina, uporedo kroz svakodnevnu praksu i kroz teme diplomskog, magistarskog, doktorskog i ostalih istraživačkih radova.  Osnivač je Srpske Asocijacije za psiho-onkologiju. Objavila je veliki broj radova iz oblasti psiho-onkologije. Bila je predavač i edukator na mnogim domaćim i stranim seminarima i kongresima. Član je međunarodnih organizacija IPOS-a; IAHPC-a; EAPC-a; Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Udruženja sistemskih porodičnih terapeuta. Član je radne grupe za oblast Zdravstvene psihologije i javno zdravlje  Evropske asocijacije psihologa u zdravstvu, što i predaje kao predmet  na Fakultetu.

Ocenite članak
[Total: 2 Average: 5]