Radionice iz shema terapije

Radionice su namenjene stručnjacima iz oblasti psihologije i psihoterapije i edukantima koji žele da saznaju više o Ranim maladaptivnim shemama i načinima na koje se u okviru Shema terapije može raditi sa ranim (traumatskim) iskustvom, poremećajima ličnosti i problemima koje imaju parovi.

Pohađanje uvodne radionice je preduslov za pohađanje radionica Shema terapija sa poremećajima ličnosti i Shema terapija sa parovima.

Način rada

Tokom radionica, učesnici će imati priliku da upoznaju i praktično primene osnovne teorijske koncepte i tehnike koje se koriste u shema terapiji. Učesnici će imati priliku i da pogledaju snimke na kojima je prikazano kako dr Young i drugi shema terapeuti rade sa različitim klijentima i problemima.

Autor i voditelj radionice

Autor i voditeljka radionice je Tijana Mirović, doktor psiholoških nаukа, Shema terapeut (naprednog nivoa), trener i supervizor, kao i Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Dr Mirović je zaposlena kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu i kao psihoterapeut u psihološkom savetovalištu „Mozaik“ (Beograd) čiji je osnivač. Magistrirala je i doktorirala na oblasti Shema terapije, objavila prvu knjigu o Shema terapiji na srpkom jeziku, kao i veći broj radova koji se bave Ranim maladaptivnim shemama / Shema modalitetima i njihovom poveznošću sa porodičnim funkcionisanjem, afektivnom vezanošću i različitim simptomima. Održala je veliki broj prezentacija i radionica na temu Shema terapije u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ovo je kreiralo interesovanje za Shema terapiju i dovelo do otvaranja Centra za Shema terapiju Beograd – prvog akreditovanog trening centra za Shema terapiju u regionu.

Ocenite članak
[Total: 3 Average: 5]