SONJA STAMEVSKI

dipl. psiholog, porodični psihoterapeut

063 582 439

e-mail sonja.stamevski@gmail.com

 

OBRAZOVANJE

 1. Pohađa Master studije na Filozofskom Fakultetu

Tema Master rada  „Sklonost promenama kod zaposlenih u porodičnim preduzećima“

 1. Diplomirala na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, juna 2001. godine i stekla zvanje Diplomirani Psiholog

 

EDUKACIJA I SERTIFIKATI IZ PSIHOTERAPIJE

 • Sistemski porodični psihoterapeut

Završila četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije

Asocijacija Sistemskih terapeuta (AST), Diploma (2008)

 • Shema terapeut pod supervizijom

Akreditovana edukacija iz Shema terapije

Centar za Shema terapiju Beograd (u toku)

 • Nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije od 2008.
 • Evropski sertifikat za psihoterapiju (EAP) Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) od 2010.

 

USAVRŠAVANJE IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE

 • Profesionalna edukacija „Terapija ranih maladaptivnih shema“
 • Profesionalna edukacija: „Rad sa parovima: Rezonantna osećanja terapeuta“
 • Profesionalna edukacija Narativna terapija 
 • Profesionalna edukacija „Rizici i intervencije u problemu suicida i maligni narcizam“
 • Profesionalna edukacija „Kognitivno-bihejvioralni koučing u jednoj seansi“
 • Profesionalna edukacija „Metafore u psihoterapiji“
 • Profesionalna edukacija „Partnerske terapije fokusirane na emocije“

 

RADNO ISKUSTVO

Od 2002 učestvuje u vođenju privatne porodične firme Stamevski doo, gde se bavi organizacijom rada, analizom tržišta i poslovima iz oblasti ljudskih resursa. Stekla je iskustvo u oblastima timskog rada, hijerarhijske organizacije u preduzeću, rešavanja konflikata, planiranja obuka, uvođenja standarda kvaliteta.

Od 2007 vlasnik je i Agencije za konsalting i menadžment Sistem-S, koja se bavi pružanjem usluga konsaltinga, savetodavnim radom i sistemskom organizacijom preduzeća.

Psihoterapijskom praksom bavi se sa pojedincima, parovima i porodicama.

 

            ISTRAŽIVANJA

            Teme kojima se bavila u svom istraživačkom radu su:

 • Marketing u elektronskim medijima
 • Organizacija u porodičnim preduzećima
 • Sklonost promenama kod zaposlenih u porodičnim preduzećima

 

            ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA

 • Član Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije od 2007. godine
 • Član “Self”-a, Udruženja sistemskih porodičnih psihoterapeuta od 2008. godine
Ocenite članak
[Total: 0 Average: 0]