Rane maladaptivne sheme u doba Korone - Psihološko savetovalište „Mozaik“
1279
post-template-default,single,single-post,postid-1279,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Rane maladaptivne sheme u doba Korone

Rane maladaptivne sheme u doba Korone

Rane maladaptivne sheme u doba Korone

Prilog online Matineu sa terapeutom održanim 26.4.2020.

 Priredila dr Tijana Mirović

 

Šta su Rane maladaptivne sheme (RMŠ)?

Rane maladaptivne sheme su uporne i duboke kognitivne teme koje utiču na opažanje sebe, drugih ljudi i sveta. Sastoje se od sećanja, emocija, kognicija i telesnih senzacija i predstavljaju rano formiranu matricu kroz koju propuštamo i tumačimo sve ono što nam se dešava. Može se tako reći da postoji paralela između onoga što je osoba osećala kao dete i onoga što doživljava (kao odrasli) svaki put kada se shema aktivira.

Kako sheme nastaju?

Sheme nastaju kao posledica nezadovoljenih bazičnih emocionalnih potreba u detinjstvu. Te bazične potrebe su: 1) Potreba za sigurnošću, bezbednošću, predvidljivošću, 2) Povezanost i empatija, 3) Autonomija i kompetentnost, 4) Realistične granice, vođstvo, usmerenje i samokontrola, 5) Sloboda da se ispolje potrebe i osećanja, 6) Spontanost i igra. Više o ovom potrebama i kako iz zadovoljiti u doba Korone možete da pročitate u tekstu „Bazične potrebe u doba Korone“.

Kako se i zašto sheme održavaju i tokom kasnijeg života?

Iako nastaju tokom ranog razvoja, sheme ostaju aktivne tokom celog života pokazujući visoku otpornost na promene. Jedan od razloga za održavanje shema leži u činjenici da one predstavljaju važan deo identiteta – našu sliku o sebi i svetu, a nama je potrebno da ta slika bude stabilna i predvidljiva, pa makar to značilo i „negativna“. Dakle, ne samo da posmatramo nove informacije i događaje u svetlu shema već ih i menjamo kako bi ih lako uklopili u shemu. Na primer, obezvređujemo svoje uspehe, a precenjujemo neuspeh kako bismo održali shemu Neuspeh (videti dole). Drugi način održavanja shema predstavlja nesvesno ponavljanje obrazaca (u odabiru partnera, partnerki, prijatelja i odnošenju prema njima) koji održavaju i jačaju shemu. Na primer, nalazimo nekoga ko će nas vređati i ponižavati na sličan način na koji su to radili i roditelji, održavajući tako shemu Defektnost i sliku sebe kao manje vredne osobe. Treći način na koji održavamo sheme predstavljaju obrasci ponašanja koji iz njih proizilaze – naši načini prevladavanja shema. Iako ti obrasci predstavljaju pokušaj da se zaštitimo i inicijalno pomažu, u realnosti oni dovode do dalje frustracije bazičnih potreba i dodatnih poteškoća u važnim aspektima života.

Koji su to mehanizmi ispoljavanja i prevladavanja shema?

Kako možemo da znamo da se neka shema aktivirala? Najčešće to osetimo jer vidimo da nas je nešto „izbacilo iz takta“, da imamo preteranu reakciju, da nas neke stvari uvek preterano uznemire, da počnemo da se ponašamo i osećamo kao deca i sl. Pošto to bude neprijatno, najčešće svesno skliznemo u neki odbrambeni mod. I najčešće je to onaj mod koji nam je pomagao da lakše prebrodimo negativna dešavanja tokom detinjstva, A to što pomaže svodi se na naše biološki date mehanizme odbrane – beg, borbu i zaleđenost. Više o ovim mehanizmima možete pročitati u tekstu „Emocije i ranjivost u doba Korone“.

Koje sheme postoje i kakve to veze ima sa Koronom?

Sheme aktiviraju relevantni događaji u spoljašnjoj sredini, a u vreme pandemije i izolacije tih aktivirajućih događaja je mnogo. Iako su ti događaji i situacija u kojoj se nalazimo stresna za sve, postoji velika verovatnoća da je ono što nam najviše smeta, ono što izaziva najjače reakcije povezano baš sa našim shemama. U tabeli ispod, kratko ćemo prikazati 18 Ranih maladaptivnih shema i događaje u vezi sa Koronom koje mogu da ih okinu.

Vrsta i opis ranih maladaptivnih shema

Prvi korak u promeni shema osvešćivanje shema. Kako bismo vam u tome pomogli, nudimo kratak opis shema i specifičnih okidača koji su u vezi sa Korona situacijom. Ukoliko vas je ovo zainteresovalo i želite da znate više, preporučujemo knjigu „Osmislite život iznova“ (autori su Jang i Klosko, a izdavači Psihopolis i Centar za Shema terapiju Beograd).

 

Redni broj Vrste shema Opis sheme „Korona okidači“
Diskonekcija i odbacivanje Izolovanost

Usamljenost

Nebriga za nas

(niko nije tu)

 

1 Emocionalna deprivacija Uverenje da naše potrebe nisu važne i da drugi nikada neće na adekvatan način ispuniti naše emocionalne potrebe za podrškom, negom, empatijom ili zaštitom. Ova shema je praćena osećanjem izolovanosti i usamljenosti. Bespomoćnost

Ukidanje važnih stvari Nemanje potrebnog

Nemanje vremena za sebe

Davanje drugima

 

2 Napuštanje/ Nestabilnost

 

Uverenje da će nas značajne osobe napustiti. Uverenje da ne možemo da se oslonimo na druge, da drugi ne mogu da se povežu sa nama. Kada se osećamo napušteno, tada se smenjuju osećanja anksioznosti, tuge i besa. Strah od gubitka

Strah od smrti

Separacija

Novi odnosi

Stari odnosi

3 Nepoverenje/ Zlostavljanje Očekivanje da će nas drugi ljudi lagati, zlostavljati ili maltretirati. Stalno je prisutan osećaj da smo u opasnosti. Laži i prikrivanje istine

Dvosmislene informacije

Ponašanje drugih

Nepoverenje u druge

Neizvesnosti

4 Defektnost

 

Uverenje da nešto nije u redu sa nama i da postoji nešto loše u vezi sa nama. Ako osobe oko nas to shvate, napustiće nas i povući će se iz odnosa sa nama. Osećanje bezvrednosti često vodi snažnom osećanju stida. Drugima „ide bolje“

Teške emocije i stanja

Nesnalaženje u novim okolnostima

5 Socijalna izolacija/ Otuđenost Uverenje da smo izolovani od ostatka sveta, različiti od drugih ljudi; osećaj da nigde ne pripadamo. Drugi nešto rade drugačije

Nenalaženje u „tipovima“

Stigma

Oštećenje autonomije i izvođenja Nesnalaženje u novim okolnostima

Samostalno delovanje

6 Neuspeh u postignuću

 

Uverenje da smo nesposobniji ili neuspešniji od drugih i da smo stoga osuđeni na neuspeh u oblastima postignuća kao što su škola, sport ili posao. Ovo uverenje je praćeno idejom da smo glupi i netalentovani. Drugi idu na kurseve

Drugi se bolje snalaze

Drugi svašta rade

7 Zavisnost/ Nekompetentnost Uverenje da smo bespomoćni i nesposobni da samostalno i kompetentno donosimo odluke i obavljamo svakodnevne dužnosti. Često postoji visok stepen anksioznosti i napetosti. Moram sam da se čuvam

Moram sam da se pobrinem za sebe

Odluke

Inicijativa

Neresponzivnost drugih

8 Umreženost  Nerazvijeni Self Preterana bliskost i emocionalna umešanost u naš život jedne ili više nama bliskih osoba (najčešće roditelja) koja dovodi do poteškoća da razvijemo nezavistan identitet. Odvojenost

Nespremnost drugih da toliko budu tu

Inicijativa

Šta ja želim?

9 Vulnerabilnost na povredu ili bolest

 

Uverenje da će se desiti nešto katastrofalno (bolest, ludilo, siromaštvo, nesreće i sl.)  nama ili nama bliskim ljudima, a mi to nećemo moći da sprečimo. Sve – bolest, siromaštvo, oskudica, posao…
Oštećenje granica Pravila

Samokontrola

Ograničenja

Dosada

10 Privilegovanost / Grandioznost Uverenje da smo privilegovani i da imamo prava da činimo sve što želimo ne obazirući se na druge ljude, društvene norme i pravila. Briga za druge

Reciprocitet

Frustracije potreba

11 Nedovoljna samokontrola Slaba kontrola emocija i/ili nesposobnost da se toleriše frustracija na putu ka ostvarenju ličnih ciljeva.

 

Rutina

Emocije

Sve frustracije

Preterana usmerenost na druge Inputi od drugih

 

12 Subjugacija/ podređivanje Uverenje da se sopstvene emocije i potrebe moraju podrediti, odnosno da se mora povinovati kontroli od strane drugih (motivisano je izbegavanjem konflikata ili odbacivanja od strane drugih).

 

Zahtevi drugih

Naredbe

Agresivnost

 

13 Samožrtvovanje Fokusiranje na potrebe drugih koje smatramo slabijima od sebe. Kada usmerimo pažnju na sebe, osećamo krivicu pa tako dajemo prioritet potrebama drugih. Potrebe drugih

Ugroženost drugih

 

 

14 Traženje priznanja i potvrde Uverenje da naša vrednost zavisi od reakcije drugih, usled čega se stavlja fokus na status, izgled, uspeh i druga sredstva za zadobijanje podrške, divljenja ili pažnje. Nemanje validacije

Nemogućnost kreiranja konteksta za validaciju i dokazivanje

Klipovi, statusi

Preterani oprez i inhibicija Odsustvo očekivanog reda

Gubitak rutine

Nepredvidljivost

Haos

 

15 Negativnost / Pesimizam Fokusiranost na negativne aspekte života i ignorisanje ili umanjivanje pozitivnih. Ova shema je praćena čestim osećanjem depresivnosti. Sve negativno i zabrinjavajuće
16 Emocionalna inhibiranost Potiskivanje naših emocija i impulsa zbog uverenja da će bilo kakvo izražavanje istih dovesti do osramoćenja, osvete ili napuštanja. U slučaju ove sheme nedostaje spontanost u ponašanju i favorizuje se racionalnost. Emocije

Reakcije drugih

Spontanost

Odsustvo reda

17 Nepopustljivi standardi / Preterana zahtevnost Preterana kritičnost prema sebi i uverenje da moramo zadovoljiti nerealno visoke unutrašnje standarde, čak i po cenu zdravlja, sreće i zadovoljstva. Drugi rade više

To do liste

Očekivanja spolja

 

18 Sklonost ka kažnjavanju Uverenje da ljudi moraju biti strogo kažnjeni za njihove greške i neprihvatanje da postoje olakšavajuće okolnosti u kojima je greška nastala. Ova shema je praćena agresivnošću, netolerantnošću, nestrpljenjem i nepraštanjem. Ponašanje drugih

Odsustvo reda

Kršenje moralnih kodova

 

Šta ako sam se prepoznala / prepoznao u ovim shemama i okidačima? Kako da ih menjam?

Knjiga koju smo pomenuli nudi konkretne korake kako menjati pojedine sheme. Delić odgovora možete da pronađete i u tekstu „Emocije i ranjivost u doba Korone“. Ako ne možete samu tu je Shema terapija ????

 

Ocenite članak
[Total: 1 Average: 5]